• Lúc trước mình tìm đọc truyện 【Fate/Grand Oder】 nhưng phát hiện nó có 7 phần tại anime chỉ tìm được phần thứ 7, tìm hiểu qua thì biết được các phần còn lại là trong game. Nhưng mình không biết game ở đâu xin các bạn giúp với.

    ( Nếu được thì xin Server của việt nếu không có thì tiếng anh cũng được. )

    Cảm ơn các bạn !!!👍 👍 👍

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors