Tìm game Fate Grand Oder, tại mình khi nghe nhạc trên Youtube tìm được mấy bài nhạc MAD của FGO mình thấy được nó là loại kia giống như anime, chứ không phải game có ai biết không xin trợ giúp. Loại này game ở đâu.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors