• Em ko nhớ tên truyện. Thể loại xuyên không qua các thời kỳ .
    Main họ Trần . Trong truyện có lên chức soái. Gọi tắt Trần soái. Main tính cách lạnh lùng, sát tâm mạnh, ko có hậu cung , có 1 doanh là main đánh nhau vs quân Liêu.Mông thì bị đối phương dùng chiêu lấy người Tống làm bia đỡ đạn, main liền cho 1 tốp tiểu đội lao vào địa bàn Mông cổ cứ nếu 1 người tống chết tiểu đội main sẽ giết 1 bộ tộc của Mông cổ, làm đối phương phải phấn cao thủ quyết đấu công bằng và main .

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors