• Dạo này tự nhiên có hứng đọc mấy bộ hắc thủ sau màn , chủ yếu về nhị thứ nguyên hoặc main tự tạo tổ chức gồm người mạnh nhất rồi xuyên qua tg khác , Vd : từ hokage bắt đầu bán bình ,
    Từ Hokage Bắt Đầu Làm Hậu Trường Hắc Thủ .. tiện thể bác nào có thể loại kiểu thập đại video hoặc na ná như vậy ta xin !!!

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors