• Mình xin đóng góp chút ý kiến về web: Không biết nên để bên Tab Tính năng hay Dịch thuật nữa.
  Mod có thể thêm 1 không gian chứa bản VP có thể chỉnh sửa theo cá nhân đc k.

   Có thể down bản VP về sửa và up lên lại web, có thể share bản VP (nếu muốn) trong đó giống phần share Name. Mình chịu bỏ time ra để nắn từng câu mình đọc và share cho các bạn khác download. Các trang CV khác mình dọc (MCT, TTV) có 1 số bạn cvt chịu bỏ time làm bản VP rất mượt, mình thì có chút ép buộc chứng nếu Name mà không viết hoa thì rất khó chịu, or 1 số câu dịch sai hoặc viết hoa sai chữ do lấy Name phải truyện trước thì mình kiếm link rồi tự CV bằng bản CV của TTV. Còn bây giờ có sẵn dịch trên này nên mình cũng tự ngồi chỉnh cho mượt và tự đọc trên này luôn. Nếu thêm được thì mình nghỉ là chất lượng dịch thuật của web sẽ nâng cao lên rất nhiều và có thể mua thêm không gian lưu trữ trên này (để lưu data các nhân) để đóng góp cho web.
  
   Trong phần setup khi đọc có phần up bản VP cá nhân lên, nhưng k thấy chỗ tải xuống đc về máy để sửa và tự update vào bản VP mỗi lần mình chỉnh tay xong từng chương, mỗi khi mình chỉnh sửa trên mobile xong qua bên PC lại mất hết data đã sửa (chỉ up đc Name). 
  
   Mình có chút ý kiến đóng góp về web để web càng hoàn thiện hơn.

 • @masterenegry đã nói trong Mong MOD đọc bài của mình:

  Trong phần setup khi đọc có phần up bản VP cá nhân lên, nhưng k thấy chỗ tải xuống đc về máy để sửa và tự update vào bản VP mỗi lần mình chỉnh tay xong từng chương, mỗi khi mình chỉnh sửa trên mobile xong qua bên PC lại mất hết data đã sửa (chỉ up đc Name).

  bản vp mỗi người ít nhất đều trên 10mb, cho nên đều là chạy offline.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors