• Mình chỉ nhớ có phần main xuyên đến map Overlord trong hiện thực nó dùng tiền nạp vào nick full item (ct game còn tặng nó cái thanh kiếm bá lắm do nó nạp tiền nhiều) rồi đăng nhập vô game đợi biến thành Ainz. Main vẫn giữ hình dáng nhân loại, nó còn thiết lập nv trong Nazarick không ghét nhân loại
    Mọi người tìm giúp với (truyện có hệ thống) thanks mọi người

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors