• Anh chị em cho em xin 1 bộ truyện em đang đọc mà quên tên truyện là the này. Nó tóm tắt như sau . 1 nguoi tư the giới khác tu luyện sau khi tro ve địa câu .tìm vợ với con gái . Mà con gái hình như lớn 18 tuổi thì phải. Vợ thì làm sát thủ. Sau này tìm được con gai thì phát hiện trong ngọc bội có 1 lá thư kể về thân thế của mình là 1 gia đình ẩn thế bị thù địch sát hại nên đem anh ta roi di gia đình. Tránh họa sat thân.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors