Tôi có 2 acc bây giờ acc phụ có đan mà tui cần bây giờ làm thế nào để gửi đồ từ acc phụ sang acc chính ạ

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors