• Tóm tắt thì nhân vật chính có một cái đồng hồ giúp tăng tốc độ tu luyện công pháp, người ta công pháp có chín tầng mà nhân vật chính có thể tu luyện lên hơn 20 tầng hày gì đó
    Mong các đạo hữu nào biết thì giúp đỡ giùm cho

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors