• Em bị thích mấy truyện tạo trò chơi, hiện em vừa đọc xong mấy bộ cũ, chưa tìm được truyện mới, mọi người có biết bộ nào được giới thiệu em với, em cảm ơn!
    .
    Những bộ đã biết: (tg)Thanh Sam Thủ Túy, bạn gái quá mạnh... ,
    Trò Chơi Giải Trí Đế Quốc, Ta Sáng Tạo Ra Trò Chơi Đế Quốc

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors