xin đô thị ngôn tình tốt nhất là mới sinh ra hoặc trùng sinh, v.v đơn nữ chính


 • ..........


 • Thường ngày:

  thường ngày đối với mình là truyện kiểu có đá 1 tí về đời sống, đọc nhẹ nhàng, nó sẽ không đánh mạnh vào cơm chó nhiều

  ta có nhà ở dị giới (hoàn)
  Ta Thực Sự Chỉ Có Một Lão Bà (hoàn)- thực sự là mình cũng chả chắc nên cho bộ này vào 1v1 không, kiểu 1 vợ nhưng nhiều nhân cách ấy, 9 nhân cách lẫn
  hoàng kim ngư trường (hoàn) -đại thần làm ruộng
  thời không lữ xá của ta (hoàn)
  ta có một cái đánh dấu hệ thống (hoàn)
  trùng sinh nam thần từ làm trò chơi bắt đầu
  bác sĩ này quá hiểu ta (hoàn)
  bắt đầu trở thành tam lưu hiệu trưởng(hoàn)
  khi bác sĩ mở hack (hoàn)
  sử thượng nhất ngưu đạo trưởng (hoàn)
  sinh hoạt hệ trò chơi (hoàn)
  ta trọng sinh 1979( hoàn)
  nhà ta lão bà ta đến từ một ngàn năm trước (hoàn)
  ta thật không nghĩ nằm thắng a (hoàn)
  lão bà của ta đến từ thục sơn
  thi đại học phía sau, mang một hệ thống đi làm lính (hoàn)
  đô thị chi đệ nhất thái tử gia (hoàn) - hào môn
  trọng sinh chi 2006 (hoàn)
  từ 2012 bắt đầu
  trọng sinh chi dưỡng trư đại lão (hoàn)
  có cái sa điêu huyết tộc lão bà là cái gì thể nghiệm(hoàn)
  lão bà của ta thực sự là quá thông minh (hoàn)
  Cơm Chó:

  cơm chó đối với mình thì mấy bộ cực kỳ ngọt, kiểu cả truyện đa số về tình cảm nam 9 với nữ 9

  sống lại sau đó bị bạn gái siêu đáng yêu đuổi ngược (hoàn)
  bạn ngồi cùng bàn hung mãnh (hoàn)
  ma nữ theo đuổi ta 5000 năm rồi (hoàn)
  lão bà thỉnh an phận (hoàn)
  ta nhặt được cái tận thế thiếu nữ (hoàn)
  nhà ta tận thế thiếu nữ ( hoàn)
  ta thích khi dễ ta thanh mai trúc mã (hoàn)
  bạn gái ta là up chủ
  ta dị thế giới kiếm thánh lão bà – đô thị có xuyên qua có sức mạnh có cơm chó
  trong sách tự có căn nhà bánh kẹo
  siêu khả ái tổng giám đốc lão bà cũng trùng sinh(hoàn)
  sống lại sau đó bị bạn gái siêu đáng yêu đuổi ngược( hoàn)
  lão bà ta là nữ học bá (hoàn)

  bắt đầu: ta ánh trăng sáng nữ đồng bàn quá ngọt
  ta sửu nữ hữu nguyên lai mỹ mạo như tiên (hoàn)
  một thai lục bảo: hài tử mẹ là nữ thần giảng sư - faloo
  người tại đại học, bắt đầu trở thành vú em - faloo
  đô thị: thiên tài vú em xinh đẹp lão bà (hoàn)

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors