• Tìm truyện: main bị ép cứu vớt nhị thứ nguyên nhưng mà vì sợ có rằng buộc với nữ chính làm mình cùng các nàng đau khổ nên giả vờ thành các loại bị gét nhất. Ở hạm nương (bị bầy trùng xâm lấn) thì giả làm lãnh khốc vô tình cải tạo các hạm nương coi họ làm vũ khí thậm chí tùy ý ra lệnh tự bạo kéo kẻ thù đi theo (nhưng thực ra là đã lấy ra tâm trí mô chỉ có xác không) làm các hạm nương tụt hảo cảm cùng kích thích vô hạn tiến hóa hệ thống Pandora. Tuyên bố vũ khí là không cần cảm tình, cuối cùng khi kết thúc thì các hạm nương có thể tự quyết định cuộc sống của mình và không sợ nhân loại nhăm nhe còn mình thì giả là sợ bị trả thù nên biến mất. Fgo thì giả làm ham công háo sắc phế vật kéo chân sau ( có cả gudako, hơn nữa ngầm giải quyết hết người xuyên việt, chủ thần , hệ thống, ngoại thần) cứu học muội các loại đến chương cuối ngầm cứu roman xong bảo muốn về nhà rồi đi mất nhưng thực ra là đi làm thịt A tổ cùng dị Tinh thần ( dị văn mang vẫn còn để gudako rèn luyện) cưỡng ép đem các loại bad end gạt bỏ cho gudako tương lai tốt nhất vì thế bị phản phệ trọng thương. Xuyên honkai làm hạm trưởng cứu tất cả mọi người nhưng mà vì làm bí ẩn hơn nữa cố ý nên tồn tại nhạt đến nỗi bị các nữ võ thần không nhớ tên toàn gọi là kancho nói chung ngoại trừ Otto không ai biết main đã làm j , cuối cùng cưỡng ép ra tay lau đi honkai ý chí nên cơ thể vỡ nát xuyên việt thế giới khác. Còn mấy thế giới cơ nhưng mình chưa kịp xem chỉ nhớ là cuối cùng xuyên đến (thích bản đại gia) làm nhân vật chính thì bị đám thế giới ý chí hố làm đám nữ chính biết hết xong mang tất cả chạy đến gặp main (trong vũ trụ bay các loại diệt tinh hạm, sẽ từ trường chuyển động , hắc động đá vvv.. các nữ võ thần, thống hợp tất cả thế giới song song bản thể các nữ anh linh cùng hỗn độn ác gudako, beast.... Chỉ có thể thay main một câu ngọa tào)

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors