• tìm truyện main là người tốt nhưng sinh ra có thể chất khiến người khác ghét, muốn giết chết main vì cảm thấy main tương lai sẽ trở thành ma đầu. Sau đó main tham gia thế lực có đại lão nào đó có quyền pháp vô địch quyền,có con chim(hay con gà gì đó) hoàng gì đó hiếm có khiến cho tất cả thế lực khác hợp sức lại muốn diệt đi thế lực main đang sống.( tôi mới chỉ đọc đến đây thôi, đạo hưu nào có thể cho tôi bt truyện đó tên gì ko?)

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors