Các đh co thể cho ta xin mấy bộ truyện mà main thông minh, nvpd cũng tm ko. Mấy hôm nay đọc truyện toàn bọn nvpd vô não thôi

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors