• Mình cần tìm truyện như sau: main là một người đọc sách, ở nhà không được xem trọng, có một lần có một con quỷ gọi main là tú tài, main tức giận lại nói: ta không phải tú tài ngươi đừng gọi lung tung sẽ bị chém đầu đấy...... mình chỉ nhớ được đến đấy thôi, ai từng đọc cho mình xin tên với

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors