• Cần tìm truyện thể loại Đô thị - tu tiên - mạt thế ( linh khí khôi phục)
    Motip: Phế vật bị bỏ rơi( xuyên không cũng dc ) sau đó nhặt được cơ duyên tu luyện, hàng ngày cẩu cẩu đi đánh quái luyện tập mà k để ai biết, sau này thần công đại thành đi ra tranh bá thiên hạ, hành hạ bát phương, đánh xuyên các vị diện quái vật.
    Chú ý: diễn biến đừng có nhanh và main + nv phụ có não tí
    Đã đọc Vạn tộc, Đại vương tha mạng, Toàn cầu cao võ... Cần tìm giống giống 3 bộ này !**[bolded text](link url
    *

    • list item)**
Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors