Các đạo hữu cho mình hỏi qua cấp thông thần thì đột phá có cần pháp tắc nữa không ạ?

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors