• Xin các đạo hữu vài truyện main xuyên không qua dị giới/ thế giới song song làm giải trí (game, điện ảnh, manga, anime, tiểu thuyết) đọc vào mùa lễ với. Thanks
    VD: Toàn chức nghệ thuật gia, tiên võ đại minh tinh, hắc khoa kỹ quán net, tây du chi đại giải trí gia, trò chơi giải trí đế quốc, văn hóa xâm lấn dị thế giới, v.v.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors