1. Ẩn Cư 1 Vạn Năm, Bắt Đầu Hậu Đại Tìm Tới Cửa
   2.Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình
   3.Toàn Cầu Tai Biến: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp
   4.Siêu Thứ Nguyên Công Hội
   5.Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Sa Điêu Người Chơi
   6.Thần Hào Từ Thi Đại Học Phía Sau Bắt Đầu
   7.Ta, Nhân Vật Chính Kim Thủ Chỉ
   8.Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta Biết Kịch Bản
   9.Toàn Cầu Số Liệu Hóa, Ta Có Thể Tăng Phúc Vạn Vật

 • @jus-tin-babj đã nói trong Danh sách truyện được ưa thích nhất tháng 11:

  1. Ẩn Cư 1 Vạn Năm, Bắt Đầu Hậu Đại Tìm Tới Cửa
   2.Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình
   3.Toàn Cầu Tai Biến: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp
   4.Siêu Thứ Nguyên Công Hội
   5.Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Sa Điêu Người Chơi
   6.Thần Hào Từ Thi Đại Học Phía Sau Bắt Đầu
   7.Ta, Nhân Vật Chính Kim Thủ Chỉ
   8.Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta Biết Kịch Bản
   9.Toàn Cầu Số Liệu Hóa, Ta Có Thể Tăng Phúc Vạn Vật

  Trên đây là danh sách top truyện dựa vào số view.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors