• mình chân thành góp ý mong ad nên nâng cấp tìm kiếm chuyện phân loại chuyện rõ ràng hơn để dễ tìm kiếm vd thể loại huyền huyễn quá chung chung khi muống tìm thể loại mình muống quá khó khăn đa phần nó sẽ hiện rất nhiều truyện khác, vd thêm ở phần thể loại truyện tu chân, tiên hiệp....vv...vv mình thấy trang wikidich phần tìm truyện khá là chuẩn ad có thể xem kham khảo, nếu được có thể nâng cấp thêm vd đang xem truyện đó thì có thể hiện thêm vài truyện cùng thể loại hay cùng tác giả hoặc cùng năm sáng tác vd vậy


  • Wikidich phân loại do người nhúng khi nhúng, còn web là tự động crawl, không có người phân loại.


  • bạn có thể chọn "đề cử" trong phần tìm truyện

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors