• lúc trước mình có đọc 1 truyện xuyên không qua tu tiên, mình nhớ mang máng nhân vật chính tên đa bảo hay vạn bảo gì ấy, tu luyện thể loại trong thế giới này là ngự linh bảo, nhân vật chính ngự rất nhiều món linh bảo khác nhau mình tìm hoài mà quên tên

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors