• Bác nào có thể cho e xin truyện linh dị thuộc dạng main có thể xuyên qua thế giới như rạp chiếu phim địa ngục, địa ngục luân hồi trạm. Main tính cách tốt bụng nhưng ko quá thánh mẫu và thuộc dạng dùng trí phá giải, tìm cách thoát hơn là dùng đạo cụ diệt quỷ với lại quỷ là vô định.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors