Sao khi vào Vip thì lúc đọc truyện cứ bị tự động thêm name lung tung vào chỗ quản lý vậy?

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors