• Mình xin góp ý cái này, ko biết mấy bộ truyện khác ra sao nhưng mấy bộ đồng nhân mình đọc mỗi khi sửa tên mà bên cạnh có từ "bên người" hay "người" thì hai từ này bị đẩy ra trước hay vô trong dấu ngoặc kép, nhìn có chút khó chịu. Mình góp ý ở đây hi vọng Sir hay các Mod nhìn thấy có thể sửa đổi phần dịch để hai từ trên vị trí giữ nguyên như cũ. Cảm ơn.


  • Bạn có thể tắt tất cả bộ lọc tự động.

    Stv hướng đến là ngữ pháp Việt mà không phải là cv nguyên bản.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors