• Danh sách truyện mà bản thân đánh giá là hay, tính giải trí cao, ai đi ngang qua có thể tham khảo

  1. Ta Từ Quỷ Thân Bên Trên Xoát Thuộc Tính
  2. Ta, Nhân Vật Chính Kim Thủ Chỉ
  3. Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo
  4. Khắc Kim Thành Tiên
  5. The gamer hệ thống
  6. Vạn Giới Tối Cường Cuồng Đế
  7. Thần Cấp Hùng Hài Tử Hệ Thống
  8. Ta Là Tiểu Thuyết Bên Trong Cùng Trùm Phản Diện
  9. Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại
  10. Xuyên Thẳng Qua Chư Thiên
  11. Hải Tặc : Vua Thế Giới
  12. Mộc Diệp Chi Từ Trở Thành Naruto Bắt Đầu Báo Thù
  13. Tu Tiên Cao Thủ Tái Chiến Đô Thị
  14. Cương Hẹn: Ta, Bất Tử Nhân, Khi Dễ Cương Thi Thường Ngày
  15. Ta Con Nuôi Siêu Có Tiền
  16. Âm Sư Nhân Sinh
  17. Thiên Mệnh Tiểu Đạo Sĩ Xuống Núi Rồi
  18. Sống Lại Làm Tốt Nhất Thời Đại

 • @khogcoe115 đh gắn link cùng tên truyện thì tiện hơn


 • @quanvothien coppy tên truyện rồi paste qua tìm truyện trong web này là ra hà đh, link cũ nhiều cái bị xoa rồi.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors