• tình hình là bần đạo đang tìm tu mấy bộ đồng nhân vô hạn khủng bố mà tìm mãi không thấy, đạo hữu nào có bí tịch ngon thì cho bần đạo xin :<


 • @tgod2811 Danh sách truyện mà bản thân đánh giá là hay, đh có thể tham khảo, có 1 số không là đồng nhân nhưng sẽ không harem:

  1. Ta Từ Quỷ Thân Bên Trên Xoát Thuộc Tính
  2. Ta, Nhân Vật Chính Kim Thủ Chỉ
  3. Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo
  4. Khắc Kim Thành Tiên
  5. The gamer hệ thống
  6. Vạn Giới Tối Cường Cuồng Đế
  7. Thần Cấp Hùng Hài Tử Hệ Thống
  8. Ta Là Tiểu Thuyết Bên Trong Cùng Trùm Phản Diện
  9. Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại
  10. Xuyên Thẳng Qua Chư Thiên
  11. Hải Tặc : Vua Thế Giới
  12. Mộc Diệp Chi Từ Trở Thành Naruto Bắt Đầu Báo Thù
  13. Tu Tiên Cao Thủ Tái Chiến Đô Thị
  14. Cương Hẹn: Ta, Bất Tử Nhân, Khi Dễ Cương Thi Thường Ngày
  15. Ta Con Nuôi Siêu Có Tiền
  16. Âm Sư Nhân Sinh
  17. Thiên Mệnh Tiểu Đạo Sĩ Xuống Núi Rồi
  18. Sống Lại Làm Tốt Nhất Thời Đại
Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors