• nvc xuyên không được 1 cô dạy pháp thuật, mà mỗi lần nvc thử pháp thuật từ đạo phật của thế giới cũ thì lại có tiếng chuông,nvc có 1 hàng xóm khó tinh có thân thể cực âm,có nữ 1 cô quỷ, 2 cô rắn,1 cô hồ ly báo ơn,1 cô nữ vương lười xem văn chương...nhớ sơ sơ là thế mà quên mất tên truyện nên không tìm lại được.mong mọi người giúp đỡ.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors