• Mình hay sài dịch truyện pro của stv để chỉnh bản vp của mình cho chuẩn, mình hay chỉnh lắm, ví dụ:

  1-2h trước: mình lên tra dịch pro:
  một ngôi nhà khác tộc
  1-2 tiếng sau: Một cái khác gia tộc
  ---Và còn nhiều nữa, không phải 1 2 lần
  cái này là chạy auto chăng??, hay có người sửa liên tục


 • tuy ko có auto nhưng có collect data liên tục nhé, sau đó có người kiểm tra và edit, nếu có cấu trúc ổn thì thêm luật nhân, dựa vào như thế, chất lượng cv đã gần bằng dịch rồi

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors