• Chắc các vị đã hoặc từng suy nghĩ đến viết 1 bộ truyện theo ý của mình. Có thể chia sẻ cho ta biết nó là gì được chứ?


  • @quanvothien Các ý tưởng chuyện đã bị viết nát nên sáng tạo cái mới trong motip dàn khung chuyện.ví dụ sáng tạo một thế giới quan như trong "phàm nhân tu tiên "và tạo thêm nhiều khung ảnh .ý tưởng viết về một nhân vật chính thích tạo thế lực xuyên qua .không chơi gái .không trang B .không nhiều kì ngộ .hơi đen .có năng lực sau khi xuyên không là có thể lấy linh hồn chết ở địa cầu (mấy thằng khoa học .sinh học .để nó nghiên cứu công pháp .pháp bảo .bí thuật ) và có một không gian thiên địa loại nhỏ sau này từ từ tăng lên .xuyên vào một con côn trùng.lấy sức mấy nhà khoa học tiến hành sinh mệnh ma kỹ (trong nguyền rủa chi long ) để tiến hóa thành hình người nhưng có vài đặc tính còn lại .không phải yêu thú .không phải người nhưng có thể luyện yêu khí"trùng khí"hoặc linh lực (trùng lực) bản chất giống nhau sực mạnh cũng giống đừng thổi .vượt cấp là đc.nhân vật chính khi chủng tộc tất cả sức mạnh tương đương trùng vương cảnh thì mở ra giao dịch truyền tống trận có thể để chủng tộc truyền tống trong giới vực buôn bán v.v. chủng tộc huyết mach là có thể kết nối trùng võng "thiên võng" không sợ hỗn huyết .không cần phải đánh xuyên thiên hạ quá ngu xuẩn chuyện nào cũng thế chỉ cần tạo Thương môn .môn phái về luyện khí bán dược là đc (phương châm khắc tiền đóng nền thành tiên trùng)làm ruộng v.v Về tu luyện cảnh giới như .pham nhan tu tiên.là đc ...sáng tạo ra phương pháp thức tỉnh linh căn là luyện nội công vào tiên thiên cảnh thức tỉnh tiên thiên chân khí là có thể toàn chủng tộc tu luyện.Sáng tạo nhiều công pháp .bí dược đừng bug quá .tham khảo trong (tại phàm nhân khoa học tu tiên) nhân vật chính lấy linh hồn hòa vào thiên võng (huyết mạch chủng tộc )trường sinh.lại làm ruộng ..xây trường học ....ở không gian giới đừng trang B quá là ok xong đây là ý tưởng của tôi khá mới lạ chắc khoảng 1000 chương kết đoạn là sau dài 100000 năm có 1 lão nhân dảng dải lịch sử vĩ đại chủng tộc quật khởi

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors