• main gia nhập quân cách mạng ngày đầu tiên bị hải quân bắt xong bị nhốt vào vô hạn địa ngục. được hệ thống( tên gì quên mất rồi) cho bát môn độn giáp. đi ra một thời gian hệ thống lại cho thêm trảm phách đao Ryūjin Jakka . khúc sau chưa đọc. ai đọc rồi cho mình xin tên truyện với

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors