• Tìm truyện hay về các chủ đề như: kỵ sĩ mặt nạ, học bá, mở trực tiếp, vũ trụ, nhân khẩu điều tra
    Hoặc là về: main lữ hành khắp thế giới và tinh thông nhiều loại ngôn ngữ ( đã đọc thần hào lữ hành và khá thích nhưng hơi ít chương )
    Thanks !!!!

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors