• Xin chuyện nam biết nữ , bách hợp, nữ chủ với
    Làm ơn không gả chồng nhé


  • bác đọc mấy truyện biến thân thường đa số là bách hợp


  • Nhìn bác ta ức chế ghê. Đa số truyện nam biến nữ trên sangtacviet toàn là bách hợp hậu cung không, bác còn đòi gì nữa. Ta là ng thích đọc truyện nam biến nữ gả chồng mà tìm mãi mới cái vài bộ đọc thôi này, chưa kể đôi khi tìm không được truyện hoặc tìm được truyện viết main thành cái RBQ thì phải chạy qua tìm text trung về gì dịch tự mình đọc hoặc có đh nào cùng sở thích đọc này.
    Bình luận của ta không phải gây kỳ thị vs bác đâu nên đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cho bác biết là sangtacviet truyện nam biến nữ là tuyệt k thiếu, chỉ khó chịu ở chỗ rất ít có truyện hoàn thành.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors