• Mình muốn hỏi có cách nào để tự thay đổi name của bộ truyện và những người khác cũng sẽ thấy được sự thay đổi ấy luôn?

    Ví dụ: bộ truyện kia tên nhân vật chính gọi là "A Phi" mà trong đó ghi là "cao bồi".

    Mình đã sửa lại tên và đọc các chương khác thì tên đã được sửa theo ý mình là "A Phi" nhưng khi mình ra tiệm net để đọc thì vào lại vẫn để lại tên là "cao bồi" như cũ. Nên mình xin hỏi các vị là có cách nào để chỉnh sửa các thay đổi ấy thành mặc định khi vào luôn ạ? Kể cả những từ ngữ thông thường luôn ạ như "hông vây" là " vòng eo",...


  • việc chỉnh sửa ngữ nghĩa khá ảnh hưởng đến người khác nên k có khả năng chỉnh cho tất cả

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors