• Ai có truyện ko cho xin cái ạ


 • @htautb6 Ta có một tòa kinh khủng phòng, khủng bố sống lại, nhà ta nữ quỷ siêu hung, bạn gái tất cả đều là lệ quỷ


 • Ta có một cái điên cuồng chuyển phát nhanh trò chơi, yêu ma khôi phục: bắt đầu thức tỉnh sơn hải kinh, ta có một tòa kinh khủng phòng, võ công của ta biến dị, Tế bào của ta là ngục giam, ta có thể tiến hóa yêu ma, linh dị khôi phục: bắt đầu max cấp thông thiên lục.
  Hoặc bạn có thể vào chỗ tìm kiếm ghi linh dị khôi phục chọn Lượt thích hoặc lượt đọc tuần cũng được


 • Đã đọc:
  Ác mộng hệ thống đã kích hoạt
  Hí quỷ thần
  Quái dị ghép hình
  Chàng quỷ hậu ngã năng hồi đương
  Kiếp thiên vận
  Ta tại Tokyo sáng tạo truyền thuyết đô thị
  Khủng bố quản bá
  Chạy trốn phim trường
  Rạp chiếu phim kinh dị
  Khủng bố cao hiệu
  Nữ hữu toàn đô thị lệ quỷ
  Hoàng tuyền tạp hóa phô
  Hồ sơ linh dị
  Linh dị chuyển phát nhanh
  Người tìm xác
  Live stream linh dị
  Khủng bố đô thị
  Thâm dạ thư ốc
  Thần bí phục tô
  Ác linh quốc độ
  Phè lè phè ta là quỷ
  Trợ quỷ vi lạc hệ thống
  Ngã đích tấn táng liinh dị sinh nhai
  Kinh khủng đại sư
  Vô tội mưu sát
  Nơi này có yêu khí
  Cật quỷ đích nam hài
  Linh dị tác gia
  Ta có một cái điên cuồng chuyển phát nhanh trò chơi
  yêu ma khôi phục: bắt đầu thức tỉnh sơn hải kinh
  ta có một tòa kinh khủng phòng
  võ công của ta biến dị
  Tế bào của ta là ngục giam
  Đuổi Thi Thế Gia
  Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới
  Sát Thần Vĩnh Sinh
  Đừng cười ca bắt quỷ đây
  Những Năm Đó Ta Làm Đạo Sĩ
  Tai Ách Thu Dung Sở
  Phòng Sách Đêm Khuya
  Địa Ngục Luân Hồi Trạm
  Đụng Quỷ Liền Mạnh
  Hung Linh Bí Văn Lục
  Ta Quàn Linh Cửu Và Mai Táng Kiếp Sống
  Ta Từ Trên Thân Quỷ Xoát Thuộc Tính
  Theo Địa Ngục Đi Ra Kinh Khủng Dẫn Chương Trình
  Nhà Ta Nữ Quỷ Siêu Hung
  Cái Này Nhật Thức Linh Dị Không Quá Lãnh
  Nửa Đêm Trực Tiếp
  Tuổi Thọ Đã Thiếu Phí
  Khủng Bố Công Viên Trò Chơi
  Ta Không Phải Thực Sự Nghĩ Gây Chuyện A
  Ta Tại Hollywood Làm Đạo Sĩ
  Toàn Cầu Tan Vỡ
  Thâm Dạ Nhạc Viên
  Giải Trí: Nhà Ta Nhà Ma Cực Kì Kinh Khủng
  Đô Thị Kinh Khủng Đại Sư
  Ta Có Một Trấn Ma Group Chat
  Đừng Chạy, Để Cho Ta Ăn Một Miếng!
  Đạo diễn linh dị khôi phục


 • @htautb6 đã nói trong CẦU TRUYỆN LINH DỊ KHÔI PHỤC TRUYỆN MA CÁC LOẠI:

  Đã đọc:
  Ác mộng hệ thống đã kích hoạt
  Hí quỷ thần
  Quái dị ghép hình
  Chàng quỷ hậu ngã năng hồi đương
  Kiếp thiên vận
  Ta tại Tokyo sáng tạo truyền thuyết đô thị
  Khủng bố quản bá
  Chạy trốn phim trường
  Rạp chiếu phim kinh dị
  Khủng bố cao hiệu
  Nữ hữu toàn đô thị lệ quỷ
  Hoàng tuyền tạp hóa phô
  Hồ sơ linh dị
  Linh dị chuyển phát nhanh
  Người tìm xác
  Live stream linh dị
  Khủng bố đô thị
  Thâm dạ thư ốc
  Thần bí phục tô
  Ác linh quốc độ
  Phè lè phè ta là quỷ
  Trợ quỷ vi lạc hệ thống
  Ngã đích tấn táng liinh dị sinh nhai
  Kinh khủng đại sư
  Vô tội mưu sát
  Nơi này có yêu khí
  Cật quỷ đích nam hài
  Linh dị tác gia
  Ta có một cái điên cuồng chuyển phát nhanh trò chơi
  Yêu ma khôi phục: bắt đầu thức tỉnh sơn hải kinh
  Ta có một tòa kinh khủng phòng
  Võ công của ta biến dị
  Tế bào của ta là ngục giam
  Đuổi Thi Thế Gia
  Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới
  Sát Thần Vĩnh Sinh
  Đừng cười ca bắt quỷ đây
  Những Năm Đó Ta Làm Đạo Sĩ
  Tai Ách Thu Dung Sở
  Phòng Sách Đêm Khuya
  Địa Ngục Luân Hồi Trạm
  Đụng Quỷ Liền Mạnh
  Hung Linh Bí Văn Lục
  Ta Quàn Linh Cửu Và Mai Táng Kiếp Sống
  Ta Từ Trên Thân Quỷ Xoát Thuộc Tính
  Theo Địa Ngục Đi Ra Kinh Khủng Dẫn Chương Trình
  Nhà Ta Nữ Quỷ Siêu Hung
  Cái Này Nhật Thức Linh Dị Không Quá Lãnh
  Nửa Đêm Trực Tiếp
  Tuổi Thọ Đã Thiếu Phí
  Khủng Bố Công Viên Trò Chơi
  Ta Không Phải Thực Sự Nghĩ Gây Chuyện A
  Ta Tại Hollywood Làm Đạo Sĩ
  Toàn Cầu Tan Vỡ
  Thâm Dạ Nhạc Viên
  Giải Trí: Nhà Ta Nhà Ma Cực Kì Kinh Khủng
  Đô Thị Kinh Khủng Đại Sư
  Ta Có Một Trấn Ma Group Chat
  Đừng Chạy, Để Cho Ta Ăn Một Miếng!
  Đạo diễn linh dị khôi phục


 • Khủng bố sống lại đọc khá là OK đó. Trên đây thì tên là kinh khủng khôi phục.


 • Bài gửi này đã bị xóa!

 • ...

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors