• Muốn xin các đại lão cho mình vài truyện đồng nhân không hậu cung, năng lực càng ít càng tốt (ví dụ như hokage ninja có Haki là đủ, không cần bầy ra kỹ năng của 100 vị tướng LoL). Giải đọc thời gian hợp lý chứ không phải nhào vào viết bừa.
    Xin cảm ơn ạ

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors