• truyện lúc trước mình có đọc được truyện nội dung xuyên qua dị giới rồi phát sóng trực tiếp, gửi thịt thú và đan dược về cho thế giới hiện đại.
    nay kiếm hoài không ra nhờ các bạn hỗ trợ chỉ dùm truyện tên gì, tks các bạn nhiều

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors