Mình đọc truyện ở stv nhưng bị dừng rồi .Mình sang bên Trung đọc nhưng dịch ko hết .Tên không việt nam hóa đọc khó quá các đạo hữu có cách nào không ạ

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors