• Chào mọi người mình cần tìm truyện Đồng nhân Stranger Things.
    Main xuyên thành một ông đầu bếp ở thị trấn Hawkins, gặp Eleven và nhận nuôi làm con gái. Main có ngoại quải là cái phần mềm main tự tạo để chơi game, rất nhiều kỹ năng ngưu bức nhưng quên thêm MP - Main là Pháp Sư.
    Mình đọc nhưng quên bấm Theo Dõi, dọn dẹp máy tính rửa mất tích luôn. Ai giúp mình tìm với ạ. Đa tạ !

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors