• Cốt truyện như sau
    Main nó là 1 tay dự bị của rng main ní đang ẩn dạt đánh lên hàn phục đệ nhất tỉ lệ thắng là 100%
    Sau main nó bị rng đuổi main nó quay sang lm chủ bá như chị nó và nó có hệ thống là giết người càng nổi tiếng thì ní càng có nhiều tiền đây là truyện lol china
    Ai bít tên truyện cm tui vs tìm mãi đéo ra

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors