• Tên không nhớ, nội dung nhớ đại khái

    1. Main có hệ thống cho tiền theo giây, lần đầu đi mua xe thi vớ được em tiêu thụ, sau này nhỏ này theo main luôn,cuối truyện thì cưới nhỏ này.

    2. Lớp main có nhỏ tên Bạch Nguyệt, dáng người mập mạp bị người chơi khăm tỏ tình rồi đá, main ra mặt dùm do hệ thống ra nhiệm vụ rồi sau này nhỏ đó được hệ thống hỗ trợ làm cho ốm đi vs đẹp lên cấp và yêu main.

    3. Main đầu tiên mở tiệm net kiếm tiền, sau đầu tư làm xe đạp cùng hưởng rồi bán cho meitu sau đó lại làm tiktok.

    4. Main này rất phiêu, chơi gái trong bar, tới nghệ giáo bán thủy, theo bạn bè chơi gái ngành, giám đốc thư ký mấy công ty của nó cũng không chừa, rồi Cao Văn, trợ lí Cao Văn, Dương Mịch ăn hết. Truyện có đoạn main ntr người khác tui rất thích là nó chơi gái ngành thì gặp thiếu phụ đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con xong cái nó dụ dỗ theo nó vs lại do thằng chồng biết vợ làm gái nên lấy tiền vợ kiếm dc đi dưỡng tiểu tam, từ đó nó cứ dẫn thiếu phụ về nhà nhỏ chơi còn bắt thằng chồng phục dịch.

    Nhớ dc nhiêu đó thôi, đạo hữu nào biết tên cho xin.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors