Sau khi đọc vài bộ Đấu La, Đấu Phá Đồng nhân thì có 1 số người thắc mắc về phân chia cảnh giới ở đây mình giải thích cho.


 • Hồn Sĩ 0 = Đấu Khí

  Hồn Sư 1, = Đấu Giả

  Đại Hồn Sư 2, Hồn Tôn 3 = Đấu Sư

  Hồn Tông 4 = Đại Đấu Sư ( Đấu Tinh )

  Hồn Vương 5, Hồn Đế 6 = Đấu Linh

  Hồn Thánh 7, Hồn Đấu La 8 = Hồn Vương

  ( Nói Thật chứ Phong Hào Đấu La phía dưới cảnh giới chiến lực phân chia có hơi mơ hồ, có thể sẽ sai 1 chút, mọi người tham khảo thôi là được. )

  Phong Hào Đấu La 9= Đấu Hoàng

  ( Đấu La đại Lục chỉ tương tự về cảnh giới với Đấu Phá thôi chứ chiến lực thì khó nói lắm, Đấu La đến Phong Hòa thì chỉ có 9 cái kỹ năng nếu có Tự sáng tạo hồn kỹ thì khác, Đường Tam đem Huyền Thiên công qua bên đó thì thì bị thổi lên trời nhưng đưa vào Đấu Phá thì khoảng Huyền Giai Trung, Cao cấp thôi. Bên Đấu Phá chỉ cần học mấy chục môn đấu kĩ Huyền Giai, Địa giai là có thể bạo Đấu La rồi.)

  Thần Quan = Đấu Tông

  Nhất, Nhị, Tam cấp thần = Đấu Tôn

  Thần Vương = Đấu Thánh

  Long Thần ( Siêu Thần Vương )= Đấu Đế

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors