• ae có ai biết cái truyện mà main có em gái đc hệ thống đánh giá là max nhan trị, con e nó thì biết main ko phải a ruột của nó còn main thì ko biết. Mãi sau này thì mới biết con e nó là thánh nữ hay là j na ná thế của 1 thế lực rất lớn. Ps: truyện có tu võ, hậu cung, bối cảnh đầu truyện là main vẫn đag học cấp 3

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors