• Xin chào mọi người, mình nhớ đọc 1 bộ truyện về đô thị, không nhớ main trùng sinh hay là xuyên việt, main lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, làm bên diet virus, lập tên cty là hành quân kiến ( truyện nói về diệt virus chứ không có gì khác) nhờ 1 đồng đội giúp đỡ, sau đó phát hành ra , nhờ mọi người xung quanh nhà tầng hoặc lầu khu nơi nó ở, tạo thủy quân để phổ biến, mình chỉ nhớ được nhiêu đó, có ai nhớ thì bình luận giúp mình với, xin cảm tạ.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors