• mình từng đọc truyện tiên hiệp mấy tháng trước, đại khái nhân vật chính lấy da gấu tu luyện công pháp liên quan đến hổ, hình như tên là cà sa phục hổ công mình không nhớ rõ nhưng mà đại loại là tế luyện da thành cà sa để phối hợp tu luyện mình quên tên anh em nào nhớ chỉ mình để mình đọc lại cám ơn.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors