• Truyện có tình tiết là bị tử hồ ly phản bội xong tức giận abc xyz hay là giết j đó rồi chôn bỗng từ dưới đất chui ra 1 con tử hồ ly bé ( hình như là abc xyz xong cai thai mà k bị bị giết thì cái thai lại chưa chết hút yêu đan của con mẹ lên còn sống chui ra ) nhớ mang máng j đó thui mà ae bít truyện nào thì commen hộ ( truyện xuyên không hay sao ý k nhớ lắm)

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors