Được đăng truyện 18+ hay không ạ, nếu có thì gắn mác >18+ chỗ nào

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors